Hurumveien 43A

3474 ÅROS

post@slemmestadturn.no

 

Tlf:  47 30 87 98

© 2024 by Slemmestad turn. Proudly created with Wix.com

 • Facebook Long Shadow
 • YouTube Long Shadow

Innkalling til årsmøtet 2019

 

Dato:   Tirsdag 19. mars 2019

Tid:      Kl 19.00 – 20.00

Sted:    Møterommet i turnhallen på Årosfabrikker – Hurumveien 43A

 

Vi inviterer alle våre medlemmer til årsmøte.

 

Vi gjør oppmerksomme på NIF’s lov om stemmerett ved årsmøter:

 

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

 

 

 

Det vil si at foreldre og foresatte må være personlige medlemmer for å ha stemme rett ved Årsmøtet og ha betalt medlemskontingent før møtet.

 

 

 

AGENDA

 

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Godkjenne innkallingen og saksliste.

 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

 4. Behandle turnforeningens årsmelding.

 5. Behandle turnforeningens regnskap i revidert stand.

 6. Behandle innkomne forslag og saker.

 7. Fastsette medlemskontingent.

 8. Vedta turnforeningens budsjett.

 9. Behandle turnforeningens organisasjonsplan.

 10. Foreta følgende valg:

 

 1. Leder og nestleder

 2. 2 styremedlemmer og 1 varamedlem

 3. 2 revisorer

 4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner turnforeningen er tilsluttet.

 5. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Please reload

Siste nytt:

Oppstart uke 3-2020

January 3, 2020

1/2
Please reload

Nylige poster:

January 3, 2020

September 28, 2019

August 12, 2019

Please reload

Archive